Piotr Wojciechowski - Życiorys

Nazywam się Piotr Wojciechowski, urodziłem się w 1975 r. w Jastrzębiu Zdroju. Tatuażem zawodowo zajmuje się od 1995 r. W latach 1996-2001 r. studiowałem w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie (malownicze położenie na granicy polsko-czeskiej), gdzie obroniłem dyplom pod kierunkiem adi. II st., pani Bożeny Ostrowskiej, pt. Tatuaż w sztuce, sztuka w tatuażu. W latach 1996-2000 śpiewam w punkowej orkiestrze z mojego miasta, pod nazwą CHOIRAK:
http://www.youtube.com/watch?v=t2scU-PDsqU
http://www.youtube.com/watch?v=O2uf2xQS_M8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=reUawXsPBGo&feature=related
W 2000 r. jestem współzałożycielem jastrzębskiego teatru plastycznego TEATR MONITORING, gdzie udzielam się do 2004 r.
W 1999 r. otwieram własną firmę, studio tatuażu artystycznego D3XS w Zabrzu. W tym samym roku rejestruje również nowy tytuł prasowy, kwartalnik TATUAŻ – CIAŁO I SZTUKA, pierwszy tattoo magazyn z Europy Wschodniej, który zaczyna ukazywać się od kwietnia 2000 r.
www.tatuaz.net
W międzyczasie przenoszę firmę do Gliwic i rejestruję WYDAWNICTWO KONTROWERS. www.kontrowers.com
Od 2004 r. większą część czasu spędzam w USA, gdzie zakładam rodzinę. Firmę w Polsce prowadzę przez internet i przy pomocy zaufanych pracowników. W 2007 r. moje wydawnictwo zaczyna wydawać również publikacje książkowe. Pierwsza pozycja to wznowienie kultowej książki Andrzeja Jelskiego, pt. Tatuaż. Przez wszystkie te lata nieprzerwanie zajmuję się tatuażem artystycznym oraz kolekcjonuje eksponaty związane z historią sztuki tatuażu na całym świecie.
______________________________________________________________

Piotr Wojciechowski - Bio

My name is Piotr Wojciechowski. I was born in 1975 in Jastrzebie Zdroj. I have been in the tattoo business since 1995.
In years 1996-2001 I studied at the Arts Institute of the Silesian University in Cieszyn (picturesquely located on the Polish-Czech border). I completed the art program with a Masters Thesis entitled “Tattoo in art, art in tattoo”, written under the supervision of Assistant Professor Bozena Ostrowska.
From 1996 till 2000 I was a leader of CHOIRAK – a local punk group:
http://www.youtube.com/watch?v=t2scU-PDsqU
http://www.youtube.com/watch?v=O2uf2xQS_M8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=reUawXsPBGo&feature=related
In 2000 I co-founded TEATR MONITORING – a theatre in Jastrzebie Zdroj, and until 2004 I was actively involved in its activities.
In 1999 I established my own business – a tattoo studio called D3XS in Zabrze, Poland. A year later, in 2000 I launched the publication of a quarterly magazine Tatuaz – Cialo i Szutka (Tattoo - Body and Art), first tattoo magazine from East Europe. www.tatuaz.net
In the meantime, I moved to Gliwice and established a publishing house KONTROWERS. www.kontrowers.com
Since 2004, I have spent most of the time in the US, where my wife and two kids are, and with the help of trusted workers on the site I have managed the business via internet.
With the publication of the second edition of “Tattoo” by Andrzej Jelski in 2007, KONTROWERS expanded the scope of its activities towards book publications.
Throughout all those years I have been incessantly involved in the field of the artistic tattoo and have been collecting artifacts pertaining to the history of the tattoo from all over the world.

______________________________________________________________